Calculator RCA Astra

Calculator RCA Astra

Începând cu data de 1 ianuarie 2010 poliţele de asigurare RCA se emit numai în sistem electronic.

La aceeaşi dată a fost introdus şi sistemul bonus-malus, un sistem prin care asiguratul/utilizatorul persoană fizică se încadrează în una dintre clasele de bonus (aplicarea unei reduceri procentuale la prima de asigurare) sau în una dintre clasele de malus (aplicarea unei majorări procentuale la prima de asigurare), în funcţie de istoricul de daune al asiguratului/utilizatorului persoană fizică.

În funcţie de situaţia înmatriculării/înregistrării vehiculului, contractul de asigurare RCA se încheie pe perioadă determinată, astfel:

  • 12 luni sau 6 luni, pentru vehicule înmatriculate/înregistrate;
  • pe perioada de valabilitate a autorizaţiei provizorii de circulaţie, pentru vehicule care se înmatriculează/înregistrează provizoriu, dar nu mai mult de 60 de zile;
  • pe perioada înmatriculării/înregistrării temporare, dar nu mai mult de 12 luni;
  • pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietăţii, pentru vehicule înmatriculate/înregistrate în alte state membre (ţările membre al Spaţiului Economic European, Elveţia, Croaţia şi Andorra), pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării/înregistrării;
  • pe perioade de câte o lună, dar nu mai mult de 3 luni, pentru vehicule înmatriculate/înregistrate în state terţe (altele decât statele membre), pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării/înregistrării.

Pentru mai multe informatii va rugam accesati site-ul Astra Asigurari